top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS LISTENING


1.Multiple-choice

Các bạn sẽ được hỏi một câu hỏi, theo sau là các câu trả lời khác nhau dưới dạng đáp án trắc nghiệm. Nhiệm vụ của các bạn là nghe và chọn ra một đáp án đúng.

Lưu ý : Trong một số trường hợp đề bài sẽ bắt bạn chọn ra 2-3 đáp án đúng.

2.Short Answer

Đề bài sẽ đưa ra câu hỏi và thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin mình nghe trong bản ghi âm. Ở dạng câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải tự ghi ra câu trả lời mà không có sự gợi ý cho sẵn nào.

3.Sentence Completion

Với dạng câu hỏi này, trước khi bắt đầu bài nghe các bạn nên đọc tất cả các câu để tóm ý chính của bài nghe sau đó các bạn sẽ phải nghe ra từ để điền vào chỗ trống đó.

4.Chart Completion

Đây là dạng câu hỏi rất thường gặp trong bài thi nghe và được đánh giá là phần dễ nhất trong bài thi nghe. Thông thường ở dạng câu hỏi này bạn sẽ nghe đoạn hội thoại giữa 2 người về một vấn đề nào đó.

5.Flowchart Completion

Trong bài thi IELTS Listening dạng bài Flowchart Completion là một dạng bài khó có thể đạt điểm tối đa. Câu hỏi này xuất hiện dưới dạng biểu đồ, thông tin được đóng khung và kết nối với nhau bằng đường kẻ hoặc dấu mũi tên. Các bạn cố gắng đọc kĩ để bài để nắm bắt được thông tin nhanh hơn khi nghe nha.

6.Tables

Câu hỏi này yêu cầu bạn điền chỗ trống trong một bảng. Khi đọc tiêu đề trong bảng thì bạn sẽ biết được loại thông tin sẽ nghe và cần phải điền.

Lưu ý : các câu hỏi sẽ quy định số lượng từ và số cho đáp án

7.Completing A Summary

Dạng câu hỏi này yêu cầu các bạn hoàn thành tóm tắt một đoạn nghe và chủ đề thường là một cuốn sách, nhà hàng, bộ phim... Phần thi này ngữ pháp trong câu rất quan trọng vì vậy các bạn chú ý đừng để sai lỗi chính tả nhé.

8.Labelling Diagrams, Plans,Maps

· Plans, Maps : đề bài được đưa ra dưới dạng sơ đồ/bản đồ cùng các đáp án tương ứng với địa điểm đó trên bản đồ.Nội dung thường liên quan tới đời sống hằng ngày, đưa thông tin về một sự kiện hay một địa điểm nào đó.Các thí sinh chọn đáp án đúng hoặc điền vào chỗ trống.

· Labelling Diagrams : Trong phần câu hỏi, sẽ có một biểu đồ minh hoạ về cấu tạo của một cái máy, hoặc các giai đoạn của một quy trình nào đó. Người nói trong đoạn băng ghi âm sẽ miêu tả biểu đồ rõ ràng và logic để thí sinh có thể hiểu được bài một cách dễ dàng

9.Matching

Đề bài yêu cầu nối thông tin trong các câu được đánh số với đáp án cho trước trong bảng sao cho phù hợp với nội dung của bài nghe.

10.Selecting from a list

Dạng bài yêu cầu các bạn lựa chọn nhiều đáp án cho một câu hỏi. Số lượng đáp án thường là 2, hoặc 3 đáp án. Bài luyện nghe IELTS Listening dạng Selecting from a list có thể là cuộc thảo luận nhóm giữa các sinh viên với giáo viên của mình về công việc trên lớp học hoặc về bài tập nhóm, dự án nào đó.

Nhìn chung, các dạng câu hỏi đa dạng nhưng chỉ khác nhau ở 1 điểm chính là loại thông tin mà thí sinh cần tìm: ý chính hoặc thông tin chi tiết. Sau khi đã nắm rõ cấu trúc đề và các dạng câu hỏi, các bạn có thể bắt đầu bước vào còn đường luyện thi phù hợp với bản thân các bạn nhất.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Thông tin tuyển dụng - Giáo viên tiếng Anh

Vị trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh tổng quát Số lượng: 05 người Điều kiện dự tuyển: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tổng quát. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

bottom of page