top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

IELTS SPEAKING TỔNG QUÁTPhần thi Speaking bao gồm những gì ?

Bài thi Speaking đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chính xác và trôi chảy ở cấp độ nào. Mỗi bài kiểm tra đều được ghi âm lại . Đề thi được ra theo cách mà thí sinh không thể tập trước được mà phải thật sự trả lời dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Tổng thời gian thi nói sẽ kéo dài khoảng 11-14 phút và có 3 phần theo cấu trúc sau đây


Speaking Module


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Thông tin tuyển dụng - Giáo viên tiếng Anh

Vị trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh tổng quát Số lượng: 05 người Điều kiện dự tuyển: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tổng quát. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

bottom of page