top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỀ A2 TRONG VSTEPĐỊNH DẠNG ĐỀ THI VSTEP A2

Sau đây là bảng trô tả vắn tắt định dạng đề thi A2. Trong phần nội dung chính của sách, chúng ta sẽ khảo sát từng đề mục liên quan một cách chi tiết hơn.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Thông tin tuyển dụng - Giáo viên tiếng Anh

Vị trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh tổng quát Số lượng: 05 người Điều kiện dự tuyển: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tổng quát. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

bottom of page