top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

TỔNG QUÁT IELTS WRITING


Phần thi IELT Writing sẽ diễn ra trong vòng 60 phút bao gồm hai bài viết Task 1 và Task 2.Thí sinh khi tham gia phần thi này sẽ được cung cấp giấy làm bài, bút chì, tẩy (nếu thi trên giấy).Không có một quy định cụ thể nào về việc người làm bài phải canh thời gian cho hai bài viết.Tuy nhiên trong quá trình học họ thường được khuyên dành 20 phút đầu cho Task 1 và 40 phút sau cho Task 2. Ở 2 để thi IELTS Học Thuật và IELTS Tổng Quát cũng sẽ có 2 dạng đề Writing khác nhau.

Academic Writing Module

General Training Writing Module


5 views0 comments
bottom of page