top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

TỔNG QUÁT VỀ IELTS LISTENING
Phần thi Listening trong IELTS bao gồm những gì?

Một bài thi nghe sẽ kéo dài trong 30 phút và được chia ra thành 4 section với 40 câu hỏi. Bạn sẽ có thời gian để đọc qua đề thi trước khi bắt đầu vào bài nghe. Bí quyết ở đây là đừng chờ đợi đến khi bài nghe kết thúc mà trong lúc nghe bạn nên vừa nghe vừa viết câu trả lời vào đề thi luôn.

Câu trả lời trong bài nghe sẽ theo thứ tự của câu hỏi vì vậy nếu bạn đang phân vân hoặc dành quá nhiều thời gian suy nghĩ cho một câu nào đó thì bạn có thể bỏ lỡ những câu khác đấy.Nếu cảm thấy không chắc chắn ở một câu hỏi nào thì bạn nên bỏ qua sau đó hãy quay lại chọn khi còn thời gian.

Khi kết thúc, ở mỗi phần nghe bạn sẽ có 30 giây để kiểm tra lại câu trả lời của mình và có thêm 10 phút nữa để chuyển câu trả lời từ đề thi sang Answer Sheet. Bạn lưu ý một điều phải nhớ chuyển câu trả lời của mình vào Answer Sheet nha vì nếu không các câu trả lời của bạn sẽ không được tính điểm và bạn sẽ không nhận được điểm nào từ phần thi Listening. Các bạn lưu ý kĩ đều này nhé.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Thông tin tuyển dụng - Giáo viên tiếng Anh

Vị trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh tổng quát Số lượng: 05 người Điều kiện dự tuyển: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tổng quát. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

bottom of page