​Phóng sự của HTV9 về hoạt động ngoại khóa

​trải nghiệm khu STEAMZONE của học sinh Đức Trí

Học sinh lớp Anh văn giao tiếp khoa học tham gia cuộc thi Makers do đại học Sains (Malaysia) tổ chức và dành giải vàng với đề tài làm túi giấy từ thân cây chuối

Thành tích học sinh các lớp Anh văn giao tiếp khoa học trong kỳ thi Olympic THCS niên học 2020 - 2021 : 5 giải bạc cấp thành phố ( 4 giải môn tiếng Anh và 1 giải môn khoa học tự nhiên ) 

Video các hoạt động trải nghiệm và thực nghiệm

All Videos

Hoạt động trải nghiệm khu STEAMZONE - Đức Trí CS2 - 28.11.20

DT STUDY
Hoạt động trải nghiệm khu STEAMZONE - Đức Trí CS2 - 28.11.20
Hoạt động trải nghiệm khu STEAMZONE - Đức Trí CS2 - 28.11.20

Hoạt động trải nghiệm khu STEAMZONE - Đức Trí CS2 - 28.11.20

03:29
Play Video
Hoạt động tiết dự án khoa học

Hoạt động tiết dự án khoa học

00:46
Play Video
Lớp Anh văn giao tiếp khoa học - hoạt động thực nghiệm

Lớp Anh văn giao tiếp khoa học - hoạt động thực nghiệm

00:59
Play Video

Hình ảnh hoạt động trên lớp

IMG_0102
IMG_0096
IMG_0078
IMG_0056
IMG_0035
IMG_0055
IMG_0036
IMG_0051
IMG_0110