top of page

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Các hình ảnh hoạt động của DTA và trường Đức Trí sẽ được giới thiệu tại đây

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

IMG_0018.JPG
IMG_0007.JPG
z2057369634494_1147cb8d087e9c8b9ff58381e
IMG_0024.JPG
IMG_0027.JPG
05_.jpg

TRẠI XUÂN ĐỨC TRÍ 2020

bottom of page