top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG IELTS READING


1.Multiple-choice questions

Đây là bài trắc nghiệm, các bạn chọn đọc câu hỏi từ 3-4 đáp án được ra và chọn đáp án đúng ( A,B,C,D).

2.Identify Information ( True/False/Not Given hoặc Yes/No/Not Given)

Dạng bài này yêu cầu các bạn quyết định xem một số thông tin được đưa ra trong câu hỏi có được nhắc đến trong văn bản hay không.

3.Matching Paragraph Infomation

Ở đề bài này các bạn phải nối thông tin cho sẵn trong câu hỏi với một thông tin xuất hiện trong một đoạn nào đó trong đoạn văn.

4.Matching Heading

Chọn các heading từ danh sách cho sẵn để nối với một section hoặc một đoạn văn

5.Completing Notes, Summary,Tables,Flowcharts

Hoàn tất một đoạn tóm tắt/ghi chú/biểu đồ bằng cách điền vào chỗ trống, sử dụng những từ có trong văn bản hoặc cho sẵn trong khung

6.Completing Sentences

Hoàn tất câu bằng cách điền vào chỗ trống với những từ có trong văn bản

7.List Selecion

Chọn đáp án chính xác từ một danh từ, có thể là một mẩu thông tin hoặc một cái tên. Dạng đề này khác dạng Multiple choice ở chỗ

8.Choosing headings for paragraphs or sections of a text

Chọn một tiêu đề phù hợp nhất cho một đoạn văn hoặc một danh sách có sẵn

9.Labeling A Diagram

Đặt tiêu đề cho một biểu đồ với các từ vựng xuất hiện trong bài đọc hoặc theo từ vựng của mình.Thông tin trong bài đọc sẽ cùng trật tự với thông tin trong biểu đồ

10.Short-Answer Questions

Trả lời câu hỏi dựa trên các chi tiết trong bài văn

11.Classifying Information

Đề bài yêu cầu bạn phân loại thông tin theo ý kiến của tác giả,trong một khoảng thời gian hay một nơi nào đó

12.Location Information

Yêu cầu bạn đọc và tìm kiếm thông tin nhanh chính xác, bạn cũng được cho một số câu khẳng định để tìm xem câu đó ở đâu trong bài đọc.


Trên đây là các dạng câu hỏi phổ biến trong bài thi IELTS READING, hy vọng những chia sẻ của DTA sẽ giúp các bạn vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi nhé !

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Thông tin tuyển dụng - Giáo viên tiếng Anh

Vị trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy tiếng Anh tổng quát Số lượng: 05 người Điều kiện dự tuyển: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tổng quát. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

Comments


bottom of page